Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Το πρώτο βήμα για το πανελλήνιο συντονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ

Της Ελπίδας Κουτσογιάννη
Τρεις Τρικαλινοί θα συμμετέχουν στην σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, που θα γίνει στις 12 Ιουλίου στην Αθήνα.
Η συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου έχει ομολογουμένως καθυστερήσει. Σε κεντρικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται δυσκολίες σχετικά με τη συγκρότηση του πανελλαδικού αυτού οργάνου.
Από τα Τρίκαλα στην σύσκεψη του Σαββάτου στην Αθήνα θα συμμετέχουν ο γραμματέας της Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥΝ κ. Γιώργος Χονδρός και οι κ. Κώστας Φώλιας και Δημήτρης Παπαθανασίου. Η συνεδρίαση θα είναι μονοήμερη, θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου και, κυρίως θα ασχοληθεί με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αλλά και την ενεργοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτές.
Παραλλήλως τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν και ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρος, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί κατά τόπους να διευρύνει τους τομείς δράσεις του τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Υπ’ αυτή την έννοια η διεύρυνσή του και σε επίπεδο δυνάμεων πρέπει να θεωρείται προαπαιτούμενο.
Πρώτο βήμα
Είναι, πάντως, η πρώτη φορά που θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο, στο οποίο, ως είναι προφανές, θα συμμετέχουν στελέχη από όλη την Ελλάδα. Η συνεδρίαση θεωρείται σημαντική, υπό την έννοια ότι θα είναι ένα δοκιμαστικό βήμα. Στην πορεία, βέβαια θα εξεταστούν οι ανάγκες ή τα προβλήματα που θα χρειαστεί να λυθούν.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μελών που θα εκπροσωπήσουν κάθε νομαρχιακή οργάνωση, η αρχική σκέψη της κεντρικής διοίκησης και της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν να ορίζονται 2 εκπρόσωποι καθεμιάς από τις 49 Νομαρχιακές Επιτροπές, που θα ήταν 1 προερχόμενος από συνιστώσα και 1 ανένταχτος. Αντιμετωπίστηκαν όμως κάποια ανυπέρβλητα προβλήματα στην εκπροσώπηση των Συνιστωσών σε ορισμένες Νομαρχίες, που έχουν σημαντική δραστηριότητα, αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένες συνιστώσες.
Τελικά επιλέχθηκε η μέθοδος κάθε συνιστώσα να δηλώσει σε ποιες Νομαρχίες θέλει να έχει εκπρόσωπο, χωρίς να υπάρχει περιορισμός από το πλήθος των εκπροσώπων συνιστωσών στην ίδια Νομαρχία.
Καταβλήθηκε επίσης προσπάθεια να υπάρχουν εκπρόσωποι από τις περισσότερες Νομαρχίες κι αν είναι δυνατόν από όλες. Τελικά ενώ οι εκπρόσωποι συνιστωσών στις 49 Νομαρχίες ανέρχονται σε 65.
Από τα Τρίκαλα, πέραν του Γραμματέα της Ν.Ε. του ΣΥΝ, συμμετέχει ένας ανένταχτος, ο κ. Παπαθανασίου και ένας από την ομάδα ΡΟΖΑ ο κ. Φώλιας. «Έρευνα» 10/08/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: