Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Τμήμα Παιδείας Τρικάλων

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ….. ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Τ.Ε.Ι.Μετά την εξαγγελία για τη λειτουργία Νέου Τμήματος Τ.Ε.Ι. « Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων» για το Σχ. Έτος 2009-2010 από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδούρο, προκύπτουν εύλογα τα παρακάτω ερωτήματα.
• Με ποια κριτήρια προτάθηκε και επιλέχθηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, βάσει ποιάς μελέτης κρίθηκε η βιωσιμότητα της σχολής, όταν γνωρίζουμε ότι το ήδη υπάρχων τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων υπολειτουργεί (από τις 172 προβλεπόμενες θέσεις φοιτητών καλύφθηκαν μόνο 22).
• Βάσει ποιού προγραμματισμού έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος για το επόμενο σχ. έτος, σε θέματα που αφορούν την κάλυψη του επιστημονικού δυναμικού, υλικοτεχνικής υποδομής κ.τ.λ.
• Πως μπορεί να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. την οποία υποσχέθηκε ο υφυπουργός Παιδείας όταν η κυβέρνηση εμμένει στο 2,9% του Α.Ε.Π. για την Παιδεία όταν το αντίστοιχο στην Ε.Ε. είναι περίπου 7%.
Έχει διαπιστωθεί πως η αποσπασματική ίδρυση σχολών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε διάφορες πόλεις, χωρίς να διασφαλίζεται η επιστημονική τους στήριξη και χωρίς να συνδέεται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής, δεν συνιστά ανάπτυξη του τόπου. Στόχος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι καταρχήν η επιστημονική και επαγγελματική κατοχύρωση και εξασφάλιση των φοιτητών και όχι μικροκομματικές σκοπιμότητες τοπικών και κυβερνητικών παραγόντων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: