Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ενσωμάτωση της οδηγίας 35/2004 για την περιβαλλοντική ευθύνη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Ενσωμάτωση της οδηγίας 35/2004 για την περιβαλλοντική ευθύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 8 Οκτωβρίου 2009 τη συνέχιση της διαδικασίας παράβασης του κοινοτικού δικαίου εναντίον της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά τη μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 35/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας». Επισημαίνεται ότι η προθεσμία ενσωμάτωσης έχει εκπνεύσει ήδη από τις 30.04.2007.

Πρόκειται για τη δεύτερη αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμα (E-0552/08EL, 17.03.2008) στο Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή «απηύθυνε στην Ελλάδα επίσημη προειδοποίηση, την 1η Ιουνίου 2007, και αιτιολογημένη γνώμη την 1η Φεβρουαρίου 2008». Λόγω μη απάντησης των ελληνικών αρχών, η υπόθεση πλέον εκκρεμεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την υπ’ αριθμ. C-368/08 προσφυγή της Επιτροπής κατά της Ελλάδος.

Δεδομένου ότι τυχόν καταδίκη της χώρας συνεπάγεται, πλέον της συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σημαντικές οικονομικές κυρώσεις, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

- Προτίθεται να επισπεύσει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της οδηγίας και την πλήρη νομοθετική εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»;

- Ποια θα είναι η αρμόδια, κατά το άρθρο 11 της οδηγίας, αρχή για την εφαρμογή των διατάξεών της;

- Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ενσωμάτωσης της σχετικής οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Παπαδημούλης

Αλέξης Τσίπρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: