Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Καμπάνια Εργατικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Όλοι εμείς - οι άνεργοι, ανασφάλιστοι, συμβασιούχοι, stage, με μπλοκάκι, ενοικιαζόμενοι, επισφαλείς εργαζόμενοι που υπογράφουμε αυτό το κείμενο λέμε:

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ στα κόμματα εξουσίας που δημιούργησαν στρατιές χιλιάδων ανέργων και επισφαλών εργαζόμενων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ και θα παλέψουμε για την κατάργηση όλων των ευέλικτων και επισφαλών εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ένα ενιαίο μέτωπο όλου του κόσμου της εργασίας ώστε κανένας να μη μείνει μόνος του.

Όλοι εμείς – οι άνεργοι, ανασφάλιστοι, συμβασιούχοι, stage, με μπλοκάκι, ενοικιαζόμενοι, επισφαλείς εργαζόμενοι που υπογράφουμε αυτό το κείμενο διεκδικούμε:
Πλήρης, σταθερή και αξιοπρεπής εργασία για όλους.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ.

http://www.gopetition.com/online/32265.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: